مهندس شهرساز باد با چراغ خاموش كاری ندارد . http://shahrsakht.mihanblog.com 2020-02-21T17:11:09+01:00 text/html 2014-03-19T19:51:05+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم سلامی دوباره http://shahrsakht.mihanblog.com/post/570 امروز بعد از 2 سال بازم به این وبلاگ برگشتم . خوشحالم که یوزر و پسورد رو فراموش کردم و جای شکرش باقیه که هنوز خنگ نشدم .<div>بعد از 2 سال همه چیز عوض شده . من برای ادامه تحصیل به اتریش اومدم و مشغول تحصیل در رشته ی برنامه ریزی منطقه ای . امیدوارم برای شما هم بهترین ها اتفاق افتاده باشه&nbsp;</div><div>بیشتر با هم خواهیم بود عزیزان دلم&nbsp;</div><div>شما می تونید من رو در فیسبوک پیدا کنید&nbsp;</div><div>https://www.facebook.com/s.karimi.m</div> text/html 2012-03-01T19:19:37+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم چمن‌زن کوچک http://shahrsakht.mihanblog.com/post/569 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 24px; "><div><h2 align="right" class="posttitle" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 153); line-height: 30px; height: 30px; ">چمن‌زن کوچک</h2></div><div align="right"><div dir="ltr"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="background-color: transparent; border-top-color: rgb(224, 223, 227); border-right-color: rgb(224, 223, 227); border-bottom-color: rgb(224, 223, 227); border-left-color: rgb(224, 223, 227); border-width: initial; border-style: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; "><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 24px; text-align: justify; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;پسر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد و بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه‌های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره.</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; "></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 24px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; ">&nbsp;<span style="color: black; ">پسرک پرسید: "خانم، می‌توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن‌های حیاط خانه تان را به من بسپارید"؟</span></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; "></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 24px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">زن پاسخ داد: "کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد"!</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; "></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 24px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">پسرک گفت: "خانم، من این کار را با نصف قیمتی که او می‌دهد انجام خواهم داد"!</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; "></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 24px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملاً راضی است.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; "></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 24px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می‌کنم. در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; "></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 24px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">مجدداً زن پاسخش منفی بود.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; "></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 24px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; "></span></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: "پسر...، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم".</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; "></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 28px; ">پسر جواب داد: "نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کند&nbsp;..."!!!</span></span></p></div></span> text/html 2012-03-01T19:14:53+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم کمربند http://shahrsakht.mihanblog.com/post/568 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 24px; "><div><h2 align="right" class="posttitle" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 153); line-height: 30px; height: 30px; ">کمربند</h2></div><div align="right"><div style="text-align: right; "><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'times new roman', times; ">کیف مدرسه را با عجله گوشه ای پرتاب کرد و بی درنگ به سمت قلک کوچکی که روی تاقچه بود ، رفت .<br></span><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">همه خستگی روزش را بر سر قلک بیچاره خالی کرد . پولهای خرد را که هنوز با تکه های قلک قاطی بود در جیبش ریخت و با سرعت از خانه خارج شد .<br></span><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">وارد مغازه شد . با ذوق گفت : ببخشید آقا ! یه کمربند می خواستم . آخه ، آخه فردا تولد پدرم هست ... .<br></span><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">- به به . مبارک باشه . چه جوری باشه ؟ چرم یا معمولی ، مشکی یا قهوه ای ، ...<br></span><div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">پسرک چند لحظه به فکر فرو رفت .<br></span><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">- فرقی نداره . فقط ... ، فقط دردش کم باشه</span></div></div></div></div></div></div></div></span> text/html 2012-03-01T19:12:50+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم ارزش کار http://shahrsakht.mihanblog.com/post/567 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 24px; "><div><h2 align="right" class="posttitle" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 153); line-height: 30px; height: 30px; ">&nbsp;ارزش کار</h2></div><div align="right"><p style="text-align: justify; "><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">جنگ جهانی اول مثل بیماری وحشتناکی ، تمام دنیا رو گرفته بود. یکی از سربازان</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">به محض این که دید دوست تمام دوران زندگی اش در باتلاق افتاده و در حال دست و</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">پنجه نرم کردن با مرگ است از مافوقش اجازه خواست تا برای نجات دوستش برود و او</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">را از باتلاق خارج کند .</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">مافوق به سرباز گفت : اگر بخواهی می توانی بروی ، اما هیچ فکر کردی این کار</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">ارزشش را دارد یا نه ؟</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">دوستت احتمالا مرده و ممکن است تو حتی زندگی خودت را هم به خطر بیندازی</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">حرف های مافوق اثری نداشت، سرباز به نجات دوستش رفت. به شکل معجزه آسایی</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">توانست به دوستش برسد، او را روی شانه هایش کشید و به پادگان رساند</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">افسر مافوق به سراغ آن ها رفت، سربازی را که در باتلاق افتاده بود معاینه کرد</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">و با مهربانی و دلسوزی به دوستش نگاه کرد و گفت :من به تو گفتم ممکنه که ارزشش</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">را نداشته باشه، دوستت مرده! خود تو هم زخم های عمیق و مرگباری برداشتی</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">سرباز در جواب گفت: قربان ارزشش را داشت</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">منظورت چیه که ارزشش را داشت!؟ می شه بگی؟</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">سرباز جواب داد: بله قربان، ارزشش را داشت، چون زمانی که به او رسیدم هنوز</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">زنده بود، من از شنیدن چیزی که او گفت احساس رضایت قلبی می کنم.</span><br><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">اون گفت: " جیم .... من می دونستم که تو به کمک من می آیی"</span><br><br><br><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; ">خیلی وقت ها در زندگی ارزش کاری که می خواهی انجام بدی بستگی به این داره که</span></strong></span><br><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; ">چه طور به مساله نگاه کنی</span></strong></span><br><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; ">جسارت داشته باش و هرآن چه را قلبت می گوید انجام بده</span></strong></span><br><span style="font-size: large; "><strong><span style="font-family: 'times new roman', times; ">اگر به پیام قلبت گوش نکنی، ممکن است بعد ها در زندگی دچار پشیمانی شوی.</span></strong></span></p><p style="text-align: justify; ">&nbsp;</p></div></span> text/html 2012-03-01T19:11:51+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم تدی استودارد http://shahrsakht.mihanblog.com/post/566 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 24px; "><div><h2 align="right" class="posttitle" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 153); line-height: 30px; height: 30px; ">تدی استودارد</h2></div><div align="right"><p dir="RTL">در روز اول سال تحصیلی، خانم تامپسون معلم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت‌های اولیه، مطابق معمول به دانش آموزان گفت که همه‌ی آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نمی شود...</p><p dir="RTL">مخصوصاً این که پسر کوچکى در ردیف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت. تدى سال قبل نیز دانش آموز همین کلاس بود. همیشه لباس هاى کثیف به تن داشت، با بچه هاى دیگر نمی جوشید و به درسش هم نمی رسید. او واقعاً دانش آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست او بسیار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد. امسال که دوباره تدى در کلاس پنجم حضور می یافت، خانم تامپسون تصمیم گرفت به پرونده تحصیلى سال هاى قبل او نگاهى بیاندازد تا شاید به علّت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلّم کلاس اول تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز باهوش، شاد و با استعدادى است. تکالیفش را خیلى خوب انجام می دهد و رفتار خوبى دارد. "رضایت کامل".&nbsp;</p><p dir="RTL">معلّم کلاس دوم او در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز فوق العاده اى است. همکلاسیهایش دوستش دارند ولى او به خاطر بیمارى درمان ناپذیر مادرش که در خانه بسترى است دچار مشکل روحى است. معلّم کلاس سوم او در پرونده اش نوشته بود: مرگ مادر براى تدى بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را براى درس خواندن می کند ولى پدرش به درس و مشق او علاقه اى ندارد. اگر شرایط محیطى او در خانه تغییر نکند او به زودى با مشکل روبرو خواهد شد. معلّم کلاس چهارم تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى درس خواندن را رها کرده و علاقه اى به مدرسه نشان نمی دهد. دوستان زیادى ندارد و گاهى در کلاس خوابش می برد. خانم تامپسون با مطالعه پرونده هاى تدى به مشکل او پى برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فرداى آن روز، روز معلّم بود و همه دانش آموزان هدایایى براى او آوردند. هدایاى بچه ها همه در کاغذ کادوهاى زیبا و نوارهاى رنگارنگ پیچیده شده بود، بجز هدیه تدى که داخل یک کاغذ معمولى و به شکل نامناسبى بسته بندى شده بود.&nbsp;</p><p dir="RTL">خانم تامپسون هدیه ها را سرکلاس باز کرد. وقتى بسته تدى را باز کرد یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه هاى کلاس شد امّا خانم تامپسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایى دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقدارى از آن عطر را نیز به خود زد. تدى آن روز بعد از تمام شدن ساعت مدرسه مدتى بیرون مدرسه صبر کرد تا خانم تامپسون از مدرسه خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامپسون، شما امروز بوى مادرم را می دادید. خانم تامپسون، بعد از خداحافظى از تدى، داخل ماشینش رفت و براى دقایقى طولانى گریه کرد. از آن روز به بعد، او آدم دیگرى شد و در کنار تدریس خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم، به آموزش "زندگی" و "عشق به همنوع" به بچه ها پرداخت و البته توجه ویژه اى نیز به تدى می کرد. پس از مدتى، ذهن تدى دوباره زنده شد. هر چه خانم تامپسون او را بیشتر تشویق می کرد او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکى از با هوش ترین بچه هاى کلاس شد و خانم تامپسون با وجودى که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، امّا حالا تدى محبوبترین دانش آموزش شده بود. یکسال بعد، خانم تامپسون یادداشتى از تدى دریافت کرد که در آن نوشته بود شما بهترین معلّمى هستید که من در عمرم داشته ام. شش سال بعد، یادداشت دیگرى از تدى به خانم تامپسون رسید.&nbsp;</p><p dir="RTL">او نوشته بود که دبیرستان را تمام کرده و شاگرد سوم شده است. و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمى هستید که در تمام عمرم داشته ام. چهار سال بعد از آن، خانم تامپسون نامه دیگرى دریافت کرد که در آن تدى نوشته بود با وجودى که روزگار سختى داشته است امّا دانشکده را رها نکرده و به زودى از دانشگاه با رتبه عالى فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامپسون بهترین معلم دوران زندگیش بوده است. چهار سال دیگر هم گذشت و باز نامه اى دیگر رسید. این بار تدى توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامپسون را محبوبترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود. امّا این بار، نام تدى در پایان نامه کمى طولانی تر شده بود: دکتر تئودور استودارد. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگرى رسید.&nbsp;</p><p dir="RTL">تدى در این نامه گفته بود که با دخترى آشنا شده و می خواهند با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامپسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسى در کلیسا، در محلى که معمولاً براى نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامپسون بدون معطلى پذیرفت و حدس بزنید چکار کرد؟ او دستبند مادر تدى را با همان جاهاى خالى نگین ها به دست کرد و علاوه بر آن، یک شیشه از همان عطرى که تدى برایش آورده بود خرید و روز عروسى به خودش زد. تدى وقتى در کلیسا خانم تامپسون را دید او را به گرمى هر چه تمامتر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامپسون از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که باعث شدید من احساس کنم که آدم مهمى هستم از شما متشکرم. و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامپسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدى، تو اشتباه می کنى. این تو بودى که به من آموختى که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزى که تو بیرون مدرسه با من صحبت کردى، بلد نبودم چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدى استودارد هم اکنون در دانشگاه آیوا یک استاد برجسته پزشکى است و بخش سرطان دانشکده پزشکى این دانشگاه نیز به نام او نامگذارى شده است!</p></div></span> text/html 2012-02-12T18:11:30+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم اصفهان http://shahrsakht.mihanblog.com/post/565 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">اِصفَهان&nbsp;(</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87" title="پارسی میانه"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">پارسی میانه</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">: اسپهان)شهری باستانی در مرکز&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">ایران</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;است. شهر اصفهان، مرکز&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" title="استان اصفهان"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">استان اصفهان</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و نیز مرکز</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" title="شهرستان اصفهان"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">شهرستان اصفهان</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;است. به لحاظ جمعیت بعد از&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="تهران"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">تهران</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" title="مشهد"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">مشهد</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;سومین شهر بزرگ ایران و یکصد و شصت و سومین شهر پر جمعیت دنیاست.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Zar;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.05in;text-align:justify; line-height:15.75pt;mso-outline-level:3;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">جمعیت</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.05in;text-align:justify; line-height:15.75pt;mso-outline-level:3;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">اصفهان به لحاظ وسعت شهری پس از تهران و مشهد قرار داردو از این لحاظ بالاتر از کلانشهرهای تبریز، اهواز، کرج، کرمان، شیراز و کرمانشاه قرار دارد.&nbsp;طبق سرشماری نفوس و مسکن، در سال </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۱۳۸۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">، </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language: FA">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">٬</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۵۸۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">٬</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۶۰۹</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> نفر جمعیت داشته‌است.اصفهان از دیرباز از مهمترین مراکز شهرنشینی در&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="فلات ایران"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">فلات ایران</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;بوده‌است. در </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> دیماه </span><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1; mso-bidi-language:FA">۱۳۱۹</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> در زمان رضاشاه برای اولین بار در ایران به سبک اروپای در اصفهان از مردم سرشماری بعمل آمد و </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۲۰۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> هزار و </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۶۰۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> تن را ساکن شهر اصفهان گزارش کردند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.05in;text-align:justify; line-height:15.75pt;mso-outline-level:3;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">مردم&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">مردم اصفهان به طور عمده&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86" title="فارسی‌زبانان"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">فارسی زبان</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و از ساکنان استان اصفهان و استانهای همجوار می باشند. البته بعد از جنگ تحمیلی شمار زیادی از ساکنان منطقه های جنوب کشور به ویژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Zar;color:black;mso-themecolor:text1"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="خوزستان"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">خوزستان</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;به اصفهان مهاجرت کردند که بخش قابل توجهی از آنان نیز در</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="شاهین شهر"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">شاهین شهر</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="فولادشهر"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">فولادشهر</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و بهارستان زندگی می کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:15.75pt;mso-outline-level:3;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">زبان&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">مردم اصفهان به&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="زبان فارسی"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">زبان فارسی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="لهجه اصفهانی"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">لهجه‌ اصفهانی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;صحبت می کنند. از ویژگی‌های لهجه اصفهانی اضافه کردن حرف «&nbsp;س&nbsp;» به آخر واژگان می باشد، که به جای واژه «&nbsp;است&nbsp;» استفاده می‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:15.75pt;background:#F9F9F9;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">دین&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">اسلام دین نخست شهر محسوب می شود ولی از سده های پیش ارامنه، یهودیان و سایر اقلیتهای مذهبی نیز در شهر زندگی می کرده اند.&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7" title="جلفا"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">جلفا</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;که در جنوب اصفهان قرار گرفته منطقه ای است که بیشتر ارمنی نشین می باشد و از منطقه های خوب شهر نیز قلمداد می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:15.75pt;mso-outline-level:3;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">موقعیت جغرافیایی&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">اصفهان در </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۴۲۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد. شهر اصفهان دارای طول جغرافیایی </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language: FA">۵۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> درجه و </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۳۹</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">دقیقه و </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۴۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۳۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> درجه و </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۳۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> دقیقه و </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۳۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> ثانیه شمالی می باشد. محدوده شهری آن به چهارده منطقه شهری تقسیم می شود و در خارج از محدوده شهری نیز از غرب به سمت&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="خمینی شهر"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">خمینی شهر</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" title="نجف آباد"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">نجف آباد</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">، از جنوب&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%81%D9%87" title="کوه صفه"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">کوه صفه</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و سپاهان شهر، از سمت شمال به&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="شاهین شهر"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">شاهین شهر</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و از شرق نیز به منطقه بیابانی منتهی می شود.&nbsp;سطح شهر از سطح عمومی دریاها حدود </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۱۵۷۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> متر ارتفاع دارد و در قسمت شمالی و شرقی به کویر محدود می‌گردد و در قسمت غربی و جنوبی نیز به سلسله کوه های زاگرس منتهی می‌شود. کوهستان کرکس در پنجاه کیلومتری شمال اصفهان و زرد کوه بختیاری در جنوب غربی آن قرار دارد. وجود آبهایی همانند زاینده رود که از کوه های زاگرس به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته دلیل پیدایش این شهر می باشد. شهر اصفهان بر روی دشتی به نسبت هموار با شیبی در حدود </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language: FA">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> درصد و به طرف شمال شرقی بنا گردیده است.&nbsp;&nbsp;در طی سده های گذشته نیز به سبب وجود آب فراوانتر و آلودگی کمتر در سمت جنوب غربی توسعه بیشتری یافته است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.05in;text-align:justify; line-height:15.75pt;mso-outline-level:3;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">طبیعت اصفهان&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">این شهر در منطقه‌ای نیمه ‌</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1" title="کویر"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">کویری</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;در مرکز ایران و در کنار&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" title="رودخانه"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">رودخانه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">ی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF" title="زاینده‌رود"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">زاینده‌رود</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;قرار گرفته، و از مراکز&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C" title="گردشگری"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">گردشگری</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">،&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C" title="فرهنگی"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">فرهنگی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C" title="اقتصادی"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">اقتصادی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;ایران محسوب می شود.&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF" title="زاینده رود"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">زاینده رود</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;بزرگترین رود فلات مرکزی ایران ازکوه‌های بختیاری سرچشمه گرفته و از میان اصفهان می‌گذرد. همچنین جنگل ناژوان از مناطق خوش آب و هوای حاشیه زایند رود می‌باشد، ازدیگرمناطق طبیعی قابل گشت و گذار اصفهان می‌توان به&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C" title="کوه کلاه قاضی"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">کوه کلاه قاضی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%81%D9%87" title="کوه صفه"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">کوه صفه</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;اشاره نمود. منطقه کلاه قاضی یک&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C" title="پارک ملی"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">پارک ملی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;است با نام پارک ملی کلاه قاضی که محل زیست جانوران زیادی مانند&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84" title="کل"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">کل</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">،&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" title="پازن (صفحه وجود ندارد)"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">پازن</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">،&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2" title="بز"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">بز</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">،&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%88" title="آهو"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">آهو</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">، و&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8" title="عقاب"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration:none;text-underline:none">عقاب</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;است. کوه صفه در جنوب شهر اصفهان قرار دارد و برای تفریح مکان مناسبی است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.05in;text-align:justify; line-height:15.75pt;mso-outline-level:3;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">آب و هوا&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">اقلیم شهر اصفهان در شمال و شرق از منطقه کویری تاثیر گرفته و در جنوب به جهت وجود کوه صفه از هوای خنک تری بهره مند است. آب و هوای اصفهان به طور کلی معتدل و خشک است و مقدار بارش باران و برف به نسبت کمی دارد. حداکثر درجه حرارت در تابستان </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۴۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> درجه سانتی گراد است که تابستانهایی گرم و خشک را می سازد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:18.0pt;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">این شهر در میان سال‌های </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language: FA">۱۰۵۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> تا </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA">۱۷۲۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1"> میلادی به ویژه در قرن شانزدهم میلادی در میان حکومت&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="صفویان"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">صفویان</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;هنگامی که برای دومین بار&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA" title="پایتخت"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">پایتخت</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;ایران شد، رونق فراوانی گرفت. حتی امروزه نیز شهر مقدار زیادی از شکوه گذشته خود را حفظ کرده است. بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88" title="یونسکو"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">یونسکو</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;به ثبت رسیده‌اند.اصفهان در سال </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language: FA">۲۰۰۶</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1"> به عنوان&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C" title="پایتخت فرهنگی"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">پایتخت فرهنگی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="جهان اسلام"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">جهان اسلام</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;انتخاب شد.این شهر به داشتن معماری زیبای اسلامی و بسیاری از بلوارهای زیبا، پل‌های سرپوشیده، کاخ‌ها، مسجد‌ها و مناره‌های منحصربفرد معروف است. این امر باعث شده است که در فرهنگ ایرانی&nbsp;اصفهان نصف جهان&nbsp;لقب بگیرد.&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" title="میدان نقش جهان"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">میدان نقش جهان</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;یکی از بزرگترین میدان‌های دنیاست و نمونه برجسته‌ای از&nbsp;</span><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="معماری اسلامی"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;mso-themecolor:text1;text-decoration: none;text-underline:none">معماری اسلامی</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;است&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid #AAAAAA 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid #AAAAAA .75pt;padding:0in 0in 2.0pt 0in;background: white"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.1in;text-align:justify; line-height:15.75pt;mso-outline-level:2;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed;border:none;mso-border-bottom-alt:solid #AAAAAA .75pt; padding:0in;mso-padding-alt:0in 0in 2.0pt 0in"><i><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Zar;color:black;mso-themecolor:text1"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></p></div> text/html 2011-08-02T13:13:38+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم استان اردبیل http://shahrsakht.mihanblog.com/post/548 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 5pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>استان اردبیل</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مرکـــــز : اردبیل</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>موقعیت : شمال غربی ایران</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مجاورت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> : </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شمال:جمهوری آذربایجان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جنوب:استان زنجان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شرق:استان گیلان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>غرب:استان آذربایجان شرقی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آب و هوا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مطبوع و خنک این منطقه در فصول بهار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و تابستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>وسعــــت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>۱۸۰۱۱</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کیلومتر مربع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جمعـیــت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>: --<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تقسیمات</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>۱۰</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرستان و دارای </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۱۷</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> شهر و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۲۱</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> بخش و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۶۳</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> دهستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرستانها</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-108.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>اردبیل</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-107.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>بیله‌سوار</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-113.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>پارس‌آباد</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-109.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>خلخال</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-115.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>کوثر</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-114.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>گِرمی</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-112.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>مشگین‌شهر</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-110.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>نَمین</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-111.aspx"><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ansi-font-size: 10.0pt; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>نیر</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif> <BR></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 5pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مکان های دیدنی و تاریخی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>استان اردبیل به لحاظ طبیعی, تاریخی, اجتماعی و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>فرهنگی ازمناطق پررونق و ارزشمند ایران است. وضعیت خاص زمین شناسی و توپوگرافی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>منطقه باعث ایجاد جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای بسیار زیبایی شده و بر غنای طبیعی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>منطقه افزوده است. در بیش تر شهرستان های استان؛ آثار طبیعی و تاریخی زیادی پراکنده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>شده اند. کوهستان پرشکوه سبلان با قله آتشفشانی سبلان و چشمه های آب گرم و دریاچه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>های طبیعی كوچك ولی پرشمار، مهم ترین جاذبه طبیعی شهرستان اردبیل محسوب می شود</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <SPAN dir=rtl lang=AR-SA>آبشار گورگور سبلان که در شهرستان گرمی واقع شده، گردنه ناو خلخال كه از داخل جنگل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>های طالش به جاده رشت وآستارا متصل می ‌شود و گردنه حیران که یکی اززیباترین و بی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نظیرترین چشم اندازهای طبیعی ایران است‏, در این استان واقع شده است. زندگی با صفا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>و دور از دنیای صنعتی عشایر شاهسون و دیگر ایل ها در دامنه های سبلان به راستی حیرت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هر بازدید كننده ای را بر می انگیزد. استان اردبیل هم چنین دارای بناهای تاریخی و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مکان های دیدنی زیادی است که برخی از آن ها هم چون بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی شامل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بناهای متعدد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>‎‎ <SPAN dir=rtl>از دوره های مختلف می شود و با رفتن به یک مکان دیدنی می توان از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>چندین اثر تاریخی و قدیمی بازدید کرد. تپه های باستانی، حمام های قدیمی، عمارت های</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بزرگ، گورستان های مشاهیر و بقعه های مقدس و تاریخی از دیگر دیدنی های شهرستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اردبیل هستند كه در كنار صنایع دستی و جاذبه های اجتماعی و فرهنگی منطقه جاذبه های</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كم نظیری را فراهم كرده اند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">&nbsp; </SPAN></B></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: white; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P> <P style="MARGIN: 0cm 5pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>صنایع و معادن</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>صنایع استان اردبیل در دو گروه صنایع دستی و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>صنایع ماشینی قابل بررسی است. صنایع دستی استان اردبیل بیش تر توسط عشایر و ساكنان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شهرها و روستاهای كوچك منطقه صورت می گیرد. از مهم ترین صنایع دستی این استان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>توان به گلیم، ‌مسند، شال بافی، بافت جوراب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>های پشمی، قلاب بافی، پشتی بافی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خورجین بافی، جاجیم، ورنی و بافته</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> ‎</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>های عشایری اشاره كرد. صنایع ماشینی این منطقه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نیز در راستای مواد اولیه موجود در معادن استان شكل گرفته اند. توجه به ویژگی های</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زمین شناسی و ساختاری تنوع منابع معدنی استان اردبیل در خور توجه است. در بخش</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 5pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شمالی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>استان ، دشت مغان بخشی از حوضه هیدروكربوری گسترده ای است كه از گرگان تا حاشیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>جنوبی دریای خزر و شمال استان اردبیل ادامه دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>.<BR></FONT></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در قسمت جنوب شرقی استان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> (</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ماسوله ، خلخال ) در رسوبات تخریبی - كربناتی آثاری از كانی سازی سرب ، روی ، مس ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>باریت ?? دیده شده است. در بخش وسیعی از استان ، ولگانیسم شده سنوزوئیك و هم چنین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گرانیتوئیدهای نفوذی این زمان كه همراه با محلولهای هیدروترمالی و دگرسانی پیشرفته</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بوده سبب انباشت ذخایر فلزی مس ، سرب ، روی ، طلا شده است. نواحی مورد نظر بخشی از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نوار مس دارد قفقاز - سونگون است كه از طریق قوشه داغ، سیلان،مجدر،هشتجین، تامقطع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>طارم زنجان ادامه می یابد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>&nbsp; </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: white; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></SPAN> text/html 2011-08-02T12:59:08+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم استان آذربایجان غربی http://shahrsakht.mihanblog.com/post/545 <P style="MARGIN: 0cm 5pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>استان آذربایجان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>غربی</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 2pt; WIDTH: 132pt; HEIGHT: 172.5pt; MARGIN-LEFT: 9pt; LEFT: 0px; mso-wrap-distance-left: 0; mso-wrap-distance-right: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: line" id=_x0000_s1026 alt="استان آذربایجان غربی" o:allowoverlap="f" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="westazar" src="file:///C:\DOCUME~1\maryam\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>مرکـــــز : ارومیه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>موقعیت : شمال غرب ایران</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>مجاورت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> : </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>شمال و شمال شرق: جمهوری آذربایجان و ارمنستان،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>غرب:&nbsp; کشورهای ترکیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>و عراق</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>جنوب: استان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>کردستان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp; <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>شرق: استان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>های آذربایجان شرقی و زنجان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>آب و هوا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>از مناطق کوهستانی کشور با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>توپوگرافی متنوع و گسترده، عمدتاً تحت تأثیر جریان هوای مرطوب اقیانوس اطلس و دریای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>مدیترانه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>در برخی از ماههای زمستان، بدلیل نفوذ توده هوای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>سرد از اطراف شمال، کاهش قابل توجه دما</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>وسعــــت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: 43660 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>کیلومتر مربع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> (</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>با احتساب دریاچه ارومیه) -&nbsp; 65/2 درصد از مساحت کل کشور</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>جمعـیــت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>طبق سرشماری 1375 ه خ 2496320 نفر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>تقسیمات</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:&nbsp; 14 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>شهرستان، 26 بخش، 103</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>دهستان و 3227 آبادی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> <BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>شهرستانها</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-94.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>ارومیه</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-93.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>اشنویه</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>، بوکان،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-103.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>پیرانشهر</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-98.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>تکاب</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-95.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>خوی</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-104.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>چالدران</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-96.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>سردشت</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-97.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>سلماس</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-92.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>شاهین‌دژ</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-100.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>ماکو</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-101.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>مهاباد</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-102.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>میاندوآب</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: navy; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><A href="http://iran-travel.blogfa.com/post-99.aspx"><SPAN style="COLOR: navy" dir=rtl lang=AR-SA>نقده</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: navy"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-04-06T16:06:00+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم شهرهای هوشمند دنیا انتخاب شدند http://shahrsakht.mihanblog.com/post/542 <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">شرکت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">IBM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> در جریان برگزاری رقابت «شهرهای هوشمند»، نام 24 شهر برتر دنیا در این زمینه را منتشر کرد<BR><BR>شرکت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">IBM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> در جریان برگزاری رقابت «شهرهای هوشمند»، نام 24 شهر برتر دنیا در این زمینه را منتشر کرد و توضیح داد که این رقابت به عنوان بخشی از طرح بزرگی به مرحله اجرا رسیده است که طی آن راهکارهای مناسب برای کمک به شهرداری‌ها به منظور تولید زیرساخت‌های هوشمند برای رفع اختلالات ترافیکی شهری، مانیتورینگ شرایط محیطی، نگهداری از شبکه‌های اورژانسی شهری و ... ارایه می‌شود.<BR>طبق گزارش منتشر شده از سوی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">IBM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، به‌ترتیب بولدِر، میلواکی، نیو اورلئان، فیلادلفیا و سنت لوئیس و پس از آن شهرهای سیراکوس، نیویورک و نیوارک عنوان هوشمندترین شهرهای دنیا را از آن خود کردند.<BR>دیگر شهرهای هوشمند در کشورهای مختلف دنیا شامل هِلسینکی، ریو دوژانیرو، اِدمونتون و گلاسگو می‌شوند. برندگان این رقابت در مجموع 50 میلیون دلار جایزه نقدی و خدمات شرکت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">IBM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> را دریافت کرده‌اند.<BR>«استنلی لیتو» مدیر مرکز </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Corporate Citizenship</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> &amp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Corporate</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Affairs</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> در شرکت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">IBM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> در این باره توضیح داد: «ما این شهرها را برگزیدیم، زیرا در تمامی شهرهای یاد شده از اطلاعات دقیق و به‌روز برای هوشمندسازی خدمات شهری و رفع مشکلات موجود استفاده می‌شد تا بهترین تصمیمات برای ارایه خدمات بهتر به مردم اتخاذ شود. در این شهرها مراکز شهرداری در تلاش بودند تا با هوشمندسازی خدمات شهری، رفاه بیشتر شهروندان را باعث شوند».</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-04-06T16:05:15+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم نوروز http://shahrsakht.mihanblog.com/post/541 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">نوروز :<BR><BR>نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران نوروز را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است. نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.<BR><BR>بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان [</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۴</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> اسفند </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۳۸۸ (۲۳</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> فوریه </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۰۱۰) ۲۱</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> ماه مارس را به‌عنوان روز جهانی عید نوروز، با ریشه‌ی ایرانی به‌رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۳</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> هزار سال دارد و امروزه بیش از </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۳۰۰</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند توصیف شده‌است.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>پیش از آن در تاریخ </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۸</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> مهر </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۳۸۸</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> خورشیدی، نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، به عنوان میراث غیر ملموس جهانی، به ثبت جهانی رسیده‌ بود.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۳] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">در </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۷</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> فروردین </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۳۸۹</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> نخستین دوره‌ی جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شد و این شهر به عنوان «دبیرخانه‌ی نوروز» شناخته شد.<BR><BR>زمان نوروز<BR><BR>جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می‌شود. در دانش ستاره‌شناسی، اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم‌کره شمالی زمین به لحظه‌ای گفته می‌شود که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد و به سوی شمال آسمان می‌رود. این لحظه، لحظه اول برج حمل نامیده می‌شود،[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۴] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">و در تقویم هجری خورشیدی با نخستین روز (هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه فروردین برابر است. نوروز در تقویم میلادی با </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۱</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> یا </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۲</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> مارس مطابقت دارد.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۵]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR><BR><BR>در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده می‌شود، نوروز، روز آغاز سال نو است. اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تقویم میلادی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می‌شود و روز آغاز سال محسوب نمی‌شود.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۶]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>واژه نوروز<BR><BR>واژه نوروز یک اسم مرکب است که از ترکیب دو واژه فارسی «نو» و «روز» به وجود آمده است. این نام در دو معنی به‌کار می‌رود:[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۷]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱) </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">نوروز عام: روز آغاز اعتدال بهاری و آغاز سال نو<BR></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲)</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> نوروز خاص: روز ششم فروردین با نام «روز خرداد»<BR><BR>ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سرِدا یعنی سال نو یاد می‌کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در زمان سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می‌نامیدند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۸]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>واژه نوروز در الفبای لاتین<BR><BR>در متن‌های گوناگون لاتین، بخش نخست واژه نوروز با املای </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">No<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>،</SPAN>Now<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>،</SPAN>Nov<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN>Naw<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> و بخش دوم آن با املای </SPAN>Ruz<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN>Rooz<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN>Rouz<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> نوشته شده است. در برخی از مواقع این دو بخش پشت سر هم و در برخی با فاصله نوشته می‌شوند. اما به باور دکتر احسان یارشاطر بنیان‌گذار دانشنامه ایرانیکا، نگارش این واژه در الفبای لاتین با توجه به قواعد آواشناسی، به شکل </SPAN>Nowruz<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> توصیه می‌شود. این شکل از املای واژه نوروز، هم‌اکنون در نوشته‌های یونسکو و بسیاری از متون سیاسی به کار می‌رود.[</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۹]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>پیشینه<BR><BR>منشا و زمان پیدایش نوروز، به درستی معلوم نیست.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۸] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">در برخی از متن‌های کهن ایران ازجمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشید و در برخی دیگر از متن ها، کیومرث به‌عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده است.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۰] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">پدید آوری نوروز در شاهنامه، بدین گونه روایت شده است که جمشید در حال گذشتن از آذربایجان، دستور داد تا در آنجا برای او تختی بگذارند و خودش با تاجی زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او، جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۸]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>برخی از روایت‌های تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان نسبت می‌دهد. بر طبق این روایت‌ها، رواج نوروز در ایران به </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۵۳۸</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> سال قبل از میلاد یعنی زمان حمله کورش بزرگ به بابل بازمی‌گردد.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۸] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">همچنین در برخی از روایت‌ها، از زرتشت به‌عنوان بنیان‌گذار نوروز نام برده شده است.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۸] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">اما در اوستا (دست کم در گاتها) نامی از نوروز برده نشده است.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۱]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>نوروز در زمان سلسله هخامنشیان<BR>در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز گرامی داشته می‌شد. در این دوران، جشن‌های متعددی در طول یک سال برگزار می‌شد که مهمترین آنها نوروز و مهرگان بوده است. برگزاری جشن نوروز در دوران ساسانیان چند روز (دست کم شش روز) طول می‌کشید و به دو دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگ تقسیم می‌شد. نوروز کوچک یا نوروز عامه پنج روز بود و از یکم تا پنجم فروردین گرامی داشته می‌شد و روز ششم فروردین (خردادروز)، جشن نوروز بزرگ یا نوروز خاصه برپا می‌شد.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۱]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> در هر یک از روزهای نوروز عامه، طبقه‌ای از طبقات مردم (دهقانان، روحانیان، سپاهیان، پیشه‌وران و اشراف) به دیدار شاه می‌آمدند و شاه به سخنان آنها گوش می‌داد و برای حل مشکلات آنها دستور صادر می‌کرد. در روز ششم، شاه حق طبقات گوناگون مردم را ادا کرده بود و در این روز، تنها نزدیکان شاه به حضور وی می‌آمدند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۳]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>شواهدی وجود دارد که در دوران ساسانی سال‌های کبیسه رعایت نمی‌شده‌است. بنابراین نوروز هر چهار سال، یک روز از موعد اصلی خود (آغاز برج حمل) عقب می‌ماند و درنتیجه زمان نوروز در این دوران همواره ثابت نبوده و در فصل‌های گوناگون سال جاری بوده است.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۴]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>اردشیر بابکان، بنیان گذار سلسله ساسانیان، در سال </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۳۰</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> میلادی از دولت روم که از وی شکست خورده بود، خواست که نوروز را در این کشور به رسمیت بشناسند. این درخواست مورد پذیرش سنای روم قرار گرفت و نوروز در قلمرو روم به </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">Lupercal<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> معروف شد.[</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۰]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>در دوران ساسانیان، </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۵</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> روز پیش از آغاز بهار، در دوازده ستون که از خشت خام برپا می‌کردند، انواع حبوبات و غلات (برنج، گندم، جو، نخود، ارزن، و لوبیا) را می‌کاشتند و تا روز شانزدهم فروردین آنها را جمع نمی‌کردند. هر کدام از این گیاهان که بارورتر شود، در آن سال محصول بهتری خواهد داد. در این دوران همچنین متداول بود که در بامداد نوروز، مردم به یکدیگر آب بپاشند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۳] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">از زمان هرمز اول مرسوم شد که مردم در شب نوروز آتش روشن نمایند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۳]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> همچنین از زمان هرمز دوم، رسم دادن سکه در نوروز به‌عنوان عیدی متداول شد.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۰]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>نوروز پس از اسلام<BR>از برگزاری آیین‌های نوروز در زمان امویان نشانه‌ای در دست نیست و در زمان عباسیان نیز به نظر می‌رسد که خلفا گاهی برای پذیرش هدایای مردمی، از نوروز استقبال می‌کرده‌اند. با روی کار آمدن سلسله‌های سامانیان و آل بویه، جشن نوروز با گستردگی بیشتری برگزار شد.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۱]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>در دوران سلجوقیان، به دستور جلال‌الدین ملک‌شاه سلجوقی تعدادی از ستاره شناسان ایرانی از جمله خیام برای بهترسازی گاهشمار ایرانی گرد هم آمدند. این گروه، نوروز را در یکم بهار قرار دادند و جایگاه آن را ثابت نمودند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۱] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بر اساس این گاهشمار که به تقویم جلالی معروف شد، برای ثابت ماندن نوروز در آغاز بهار، مقرر شد که هر چهار سال یک‌بار، تعداد روزهای سال را (به‌جای </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۳۶۵</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> روز)، برابر با </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۳۶۶</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> روز در نظر بگیرند. طبق این قاعده، می‌بایست پس از انجام این کار در </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۷</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> دوره، در دوره هشتم، به جای سال چهارم، بر سال پنجم یک روز بیفزایند. این گاهشمار از سال </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۳۹۲</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> هجری آغاز شد.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۴]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>نوروز در دوران صفویان نیز برگزار می‌شد. در سال </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۵۹۷</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> میلادی، شاه عباس صفوی مراسم نوروز را در عمارت نقش جهان اصفهان برگزار نمود و این شهر را پایتخت همیشگی ایران اعلام نمود.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۰]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>نوروز از دیدگاه اسلام و تشیع<BR><BR>نوشتار اصلی: نوروز در تشیع<BR><BR>در اسلام و به ویژهٔ آیین تشیع به نوروز به عنوان روزی خجسته نگاه شده است و بر گرامی داشتن آن تأکید شده است. از دیدگاه شیعه، نوروز روز ظهور امام زمان است. در حدیثی از امام صادق آمده است:<BR><BR>«روز نوروز همان روزی است که خداوند در آن از بندگانش پیمان گرفت که او را پرستش کنند و هیچ چیزى را شریک او ندانند و این که به پیامبران و اولیایش ایمان بیاورند و آن نخستین روزی است که خورشید در آن طلوع کرده، و بادهاى باردار کننده در آن وزیده است و گلها و شکوفه‌هاى زمین آفریده شده است. و آن روزیست که کشتى نوح(ع) به کوه جودى قرار گرفت. و آن روزى است که در آن قومى که از ترس مرگ از خانه‌هاى خود بیرون آمدند و آنها هزارها نفر بودند پس خداوند آنها را بمیراند و سپس آنها را در این روز زنده کرد. و آن روزیست که جبرئیل بر پیامبر (ص) فرود آمد. و آن همان روزیست که ابراهیم(ع) بتهاى قوم خود را شکست. و آن همان روزیست که پیغمبر خدا، امیرالمومنین على(ع) را بر دوش خود سوار کرد تا بتهاى قریش را از بالاى خانه خدا به پائین انداخت و آنها را خرد کرد...»<BR><BR>[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>نوروز در دوران معاصر<BR><BR>جشن جهانی نوروز<BR><BR>نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی در دوران معاصر همواره مورد توجه مردم قرار داشته و هر ساله برگزار می‌شود. البته برگزاری جشن نوروز به صورت آشکار در برخی از کشورها توسط برخی حکومت‌ها برای مدت زمانی ممنوع بوده است. حکومت شوروی برگزاری جشن نوروز را در برخی از کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان ممنوع کرده بود و این ممنوعیت تا زمان میخائیل گورباچف ادامه داشت. با این وجود، مردم این مناطق نوروز را به‌گونهٔ پنهانی و یا در روستاها جشن می‌گرفته‌اند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۹][۲۰] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">همچنین برخی از مردم این مناطق برای جلب موافقت مقامات محلی نام دیگری بر روی نوروز می‌گذاشتند؛ به‌طور مثال در تاجیکستان، مردم با اتلاق جشن لاله یا جشن </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۸</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> مارس سعی می‌کردند که آیین‌های نوروز را بی مخالفت مقامات دولتی به جای آورند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۸] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">همچنین در افغانستان، در دوران حکومت طالبان، برگزاری جشن نوروز ممنوع بود و این حکومت تنها تقویم هجری قمری را به رسمیت می‌شناخت.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۴]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR>نوروز در اشعار فارسی<BR><BR>نوشتار اصلی: بهاریه<BR><BR>گویندگان ایرانی از دیرباز تاکنون در وصف نوروز و جشن فروردین که همراه مواهب گرانبهای طبیعت و هنگام تجدید عهد نشاط و شادمانی است، داد سخن داده‌اند و ما در ذیل به برخی از لطایف اشعار پارسی در این موضوع اشارت می‌کنیم:<BR>نوروز فراز آمد و عیدش به اثر بر نزد یکدگر و هر دو زده یک بدگر بر<BR>نوروز جهان پرور مانده ز دهاقین دهقان جهان دیده‌اش پرورده ببر بر<BR>آن زیور شاهانه که خورشید برو بست آورد همی خواهد بستن به شجر بر<BR><BR>و هم او در قصیده دیگر چنین گوید:<BR>نوروز بزرگ آمد آرایش علم میراث به نزدیک ملوک عجم از جم...<BR><BR>فرخی ترجیع‌بند مشهوری در وصف نوروز دارد که بند اول آن چنین است:<BR>ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید<BR>کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید<BR>چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید ترا مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید<BR>کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید چنان‌دانی که هرکس را همی زو بوی یار آید<BR>بهار امسال پندار همی خوشتر ز پار آید وزین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار اید<BR>بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی ملک را در جهان هر روز جشنی داد و نوروزی<BR><BR>منوچهری مسمطی در نوروز ساخته که بند اول آن این است:<BR>آمد نوروز هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد<BR>باز جهان خرم و خوب ایستاد مرز زمستان و بهاران بزاد<BR>ز ابر سیه روی سمن بوی داد گیتی گردید چو دارالقرار<BR><BR>هم او در مسمط دیگر گفته:<BR>نوروز بزرگم بزن ای مطرب نوروز زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز<BR>برزن غزلی نغز و دل‌انگیز و دلفروز ور نیست ترا بشنو از مرغ نوآموز<BR>کاین فاخته زان کوز و دگر فاخته زانکوز بر قافیه خوب همی خواند اشعار<BR><BR>بوالفرج رونی گوید:<BR>جشن فرخنده فروردین است روز بازار گل و نسرین است<BR>آب چون آتش عود افروزست باد چون خاک عبیر آگین است<BR>باغ پیراسته گلزار بهشت گلبن آراسته حورالعین است<BR><BR>مسعود سعد سلمان از عید مزبور چنین یاد کند:<BR>رسید عید و من از روی حور دلبر دور چگونه باشم بی روی آن بهشتی حور<BR>رسید عید همایون شها به خدمت تو نهاده پیش تو هدیه نشاط لهو و سرور<BR>برسم عید شها باده مروق نوش به لحن بربط و چنگ و چغانه و طنبور<BR><BR>جمال‌الدین عبدالرزاق گفته:<BR>اینک اینک نوبهار آورد بیرون لشکری هریکی چون نوعروسی در دگرگون زیوری<BR>گر تماشا می‌کنی برخیز کاندر باغ هست با چون مشاطه‌ای و باغ چون لعبت گری<BR>عرض لشکر می‌دهد نوروز و ابرش عارض است وز گل و نرگس مراد را چون ستاره لشکری<BR><BR>حافظ در غزلی گفته:<BR>ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی<BR>چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی<BR>ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعلست که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی<BR>به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی<BR><BR>هاتف در قصیده‌ای گوید:<BR>نسیم صبح عنبر بیز شد بر توده غبرا زمین سبز نسرین خیز شد چون گنبد خضرا<BR>ز فیض ابر آزادی زمین مرده شده زنده ز لطف باد نوروزی جهان پیر شد برنا<BR>بگرد سرو گرم پرفشانی قمری نالان به پای گل به کار جان سپاری بلبل شیدا...<BR>همایون روز نوروز است امروز و بیفروزی بر اورنگ خلافت کرده شاه لافتی ماوی<BR><BR>قاآنی در قصیده‌ای به وصف نخستین روز بهار گوید:<BR>رساند باد صبا مژده بهار امروز ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز<BR>هوا بساط زمرد فکند در صحرا بیا که وقت نشاطست و روز کار امروز<BR>سحاب بر سر اطفال بوستان بارد به جای قطره همی در شاهوار امروز<BR>رسد به گوش دل این مژده‌ام ز هاتف غیب که گشت شیر خداوند شهریار امروز<BR><BR><BR>جغرافیای نوروز<BR><BR>نوشتار اصلی: جغرافیای جشن نوروز<BR><BR><BR>منطقه‌ای که در آن جشن نوروز برگزار می‌شد، امروزه شامل چند کشور می‌شود و همچنان در این کشورها جشن گرفته می‌شود. برخی آیین‌های نوروز در این کشورها با هم متفاوت‌اند. مثلاً در افغانستان سفره هفت‌میوه می‌چینند؛ اما در ایران سفره هفت سین می‌اندازند.<BR><BR>جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه آن، سراسر خاورمیانه، بالکان، قزاقستان، تاتارستان، در آسیای میانه چین شرقی (ترکستان چین)، سودان، زنگبار، در آسیای کوچک سراسر قفقاز تا آستراخان و نیز آمریکای شمالی، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، نپال و تبت را شامل می‌شود.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۲]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>همچنین کشورهایی مانند مصر و چین جزو سرزمین‌هایی نیستند که در آنها نوروز جشن گرفته می‌شد، اما امروزه جشن‌هایی مشابه جشن نوروز در این کشورها برگزار می‌شود.<BR><BR>در تاریخ </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۳۰</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> مارس </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۰۰۹[۲۳] (۱۰</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> فروردین </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۱۳۸۸)</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">، پارلمان فدرال کانادا، اولین روز بهار هر سال را به عنوان نوروز (</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">Nowruz Day<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN>)، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد.[</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۴][۲۳]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR>در تاریخ </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۴</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> فوریه </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۰۱۰</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه در مقر سازمان در نیویورک، عید نوروز را به عنوان روز بین‌المللی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۵]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR><BR><BR>آیین‌ها<BR><BR>خانه ‌تکانی یکی از آیین‌های نوروزی است که مردم بیشتر مناطقی که نوروز را جشن می‌گیرند به آن پایبندند. در این آیین، تمام خانه و وسایل آن در آستانه نوروز گردگیری، شستشو و تمیز می‌شوند.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۶] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">این آیین در کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان و افغانستان برگزار می‌شود.<BR><BR>آتش‌افروزی<BR><BR>رسم افروختن آتش، از زمان‌های کهن در مناطق نوروز متداول شده است. در ایران، جمهوری آذربایجان و بخش‌هایی از افغانستان، این رسم به‌صورت روشن کردن آتش در شب آخرین چهارشنبه سال متداول است. این مراسم چهارشنبه‌سوری نام دارد.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۷] </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">پریدن از روی آتش در ایام نوروز در ترکمنستان نیز رایج است.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۸]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR>همچنین رسم افروختن آتش در بامداد نوروز بر پشت بام‌ها در میان برخی از زرتشتیان (از جمله در برخی از روستاهای یزد در ایران) مرسوم است.[</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">۲۹]</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></SPAN> text/html 2011-04-06T16:03:42+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم کوچکی بزرگان3 http://shahrsakht.mihanblog.com/post/540 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic9><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>9</FONT></SPAN></B></A><SPAN style="mso-bookmark: '#Topic9'"><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>- فخر المحققین </FONT></SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: '#Topic9'"></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در سال 682 هجرى قمرى، در خانواده علامه حلى، فرزندى به دنیا آمد، كه بعدها به فخر المحققین، سلطان العلماء و خاتم مجتهدین لقب یافت . <BR>او در كودكى علوم مقدماتى و متداول زمان خود، و سپس ادبیات، فقه، اصول، حدیث، كلام، منطق و فلسفه را نزد پدرش فرا گرفت . هنوز بالغ نشده بود، كه در رشته‏هاى مختلف علوم زمان خود، تسلط كامل داشت . فخر المحققین در سن شانزده سالگى مجتهد مسلم گردید. <BR>اما این را هم باید مورد توجه قرار دهیم، كه فخرالمحققین غیر از داشتن استعداد سرشار و نبوغ ذاتى، همت فراوانى به كار گرفت و كوشش زیادى به خرج داد و براى كتابهاى مهم علمى دانشمندان بزرگ اسلامى، شرح و تفسیرهائى نوشت، كه برخى از آنها بدین قرار است: <BR>1 شرح نهج المسترشدین . <BR>2 شرح مبادى الاصول . <BR>3 شرح تهذیب الاصول . <BR>4 ایضاح الفوائد . <BR>5 حاشیه ارشاد. <BR>6 الكافیه . <BR>7 الوافیه . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-مفاخر اسلام، ج 4، ص 313 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic10><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>10 - فاضل هندى </FONT></SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فاضل هندى به راستى نابغه و اعجوبه‏اى بود. <BR>او در كودكى داراى استعداد سرشار و دانشى عمیق بود. <BR>فاضل در آغاز كتاب </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كشف اللثام</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> درباره كودكى و تحصیل خود چنین مى‏نویسد: <BR>هشت ساله بودم، كه كتاب مطول و مختصر مطول تفتازانى را تدریس مى‏كردم . هنوز به دوازده سالگى نرسیده بودم، كه شروع به تصنیف نمودم . قبل از سیزده سالگى علوم معقول و منقول را به پایان رسانیدم. پانزده سال داشتم، كه تصنیف یازده جلد كتاب، از جمله كتاب </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">منیة الحریص</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> را تمام كردم . <BR>آثار این عالم ربانى، به هشتاد جلد رسیده است، كه مهم‏ترین آنها، كتاب </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كشف اللثام</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> مى‏باشد . این كتاب بسیار ارزشمند است، تا آنجا كه مؤلف كتاب كم نظیر </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جواهر الكلام</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> كه اكنون در چهل و سه جلد تجدید چاپ گردیده است، مى‏گوید: <BR>هرگز چیزى نمى‏نوشتم، مگر اینكه كتاب </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كشف اللثام</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> را مطالعه مى‏كردم و این كتاب را همیشه به همراه داشتم . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-داستانهاى كودكى مردان بزرگ، ص 27 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic11><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>11 - بوعلى سینا </FONT></SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سال 373 هجرى قمرى بود، در روستاى </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">افشنه</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> بخارا، كودكى به دنیا آمد، كه بعدها به بوعلى سینا معروف شد و دنیا در مقابل عظمت او در شگفت گردید. <BR>بوعلى سینا تمام روز را مطالعه مى‏كرد و در زمان تحصیل، حتى یك شب را به طور كامل نخوابید . او هرگاه براى درك و فهم موضوعات علمى، با مشكلى روبرو مى‏شد، وضو مى‏گرفت و به مسجد جامع مى‏رفت، نماز مى‏خواند و سپس از خداوند درخواست مى‏كرد، تا او را یارى كند و گره مشكلش را بگشاید. <BR>بوعلى سینا، گرچه داراى حافظه و استعداد فوق العاده‏اى بود، اما در عین حال، از دو چیز غفلت نمى‏كرد: <BR>1 نیروى پشتكار و شب زنده دارى . <BR>2 قدرت معنوى و استمداد از خداوند . <BR>او درباره زندگى خود چنین مى‏گوید: <BR>چون به حد تمیز رسیدم، مرا به معلم قرآن سپردند و بعد به معلم ادب. <BR>استادم مرا به خواندن كتابهاى: الصفات، غریب المنصف، ادب الكتاب، اصلاح المنطق، العین، دیوان ابن رومى، تصریف مازنى و كتاب نحو سیبویه وادار كرد و من آنها را در مدت یك سال و نیم خواندم و حفظ كردم. <BR>در سن ده سالگى علم فقه را مى‏خواندم و همچنین قرآن كریم را به طور كامل حفظ كردم . <BR>در دوازده سالگى فتوى مى‏دادم و كتاب </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قانون</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> را در شانزده سالگى تصنیف نمودم . <BR>كتاب </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قانون</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> بوعلى سینا، كه در علم پزشكى است، صدها سال در دانشگاهها و مراكز علمى فرانسه و ایتالیا مورد مطالعه، تدریس و استفاده دانشمندان بزرگ شرق و غرب قرار مى‏گرفت و اصولا سرمایه </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">علم طب </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> دنیاى اروپا كتاب </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قانون</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> بوعلى سینا بوده، با شرحهاى كاملى در قرن پانزدهم به زبان لاتینى پانزده بار ترجمه شده است . <BR>چاپ كتاب قانون در پنج جلد تا قرن 18 و اوایل قرن 19 مرتب ادامه داشت. </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-نقش پیامبران در تمدن انسان، ص 172 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <BR>كتاب قانون بوعلى سینا از پنج قسمت زیر تشكیل شده است: <BR>1 مسائل كلى پزشكى ، مانند: وضع اعضاء بدن و اعصاب، كالبدشناسى، وظائف اندامهاى مختلف بدن، بیماریها و علت آنها، مسائل بهداشتى و قواعد كلى درمانها ... <BR>2 اقسام دواها كه با بیان خاصیت آنها، طبق حروف الفباء تنظیم شده است.<BR>3 انواع بیماریها و بیماریهائى كه براى هر یك از اعضاء بدن به وجود مى‏آید . <BR>4 بیماریهائى مثل تب، غده‏ها، جوشها و مراقبت هائى كه سبب حفظ زیبائى انسان مى‏گردد . <BR>5 در قسمت پنجم هم مسائل داروسازى به طور مفصل مطرح گردیده است . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-متفكران اسلام، ج 1، ص 247 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <BR>برخى دیگر از كتابهاى بوعلى سینا عبارت است از: <BR>1 شفاء ، كه در آن انواع بیماریها، خاصیت داروها و گیاهان بیان شده است. <BR>2 دانش نامه علائى، كه در علم منطق، حكمت و علوم طبیعى و الهى بحث مى‏كند. <BR>3 اشارت و تنبیهات، به زبان عربى در فلسفه . <BR>4 كتاب نجات، در منطق و حكمت و علوم طبیعى و الهى . <BR>5 لسان العرب، در علم لغت . <BR>6 كتاب داروهاى قلب . <BR>7 مبدء و معاد . <BR>بوعلى سینا، كه شیخ الرئیس، شرف الملك و نابغه بى‏نظیر جهان لقب گرفته بود، به سال 428 هجرى، در 55 سالگى در همدان زندگى را به درود گفت، و مقبره او در همدان قرار دارد . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-هدیة الاحباب، ص 77 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic12><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>12 - فرزدق </FONT></SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">همام بن غالب بن صعصعه معروف به فرزدق، در بصره متولد شد . او در زمان بنى امیه مى‏زیست . فرزدق از كودكى سرودن شعر را آغاز كرد. <BR>پس از جنگ جمل، پدرش او را نزد حضرت امیرالمؤمنین آورد و عرض كرد: <BR>فرزند من شاعر است . <BR>حضرت على (ع) دستور داد به او قرآن بیاموز . <BR>فرزدق تصمیم گرفت ضمن آموزش قرآن، آن را حفظ كند.براى این منظور پاهاى خود را در زنجیر بست و تا همه قرآن را حفظ نكرد، پاهاى خود را هم چنان بسته نگهداشت . <BR>آرى، فرزدق شاعر عرب، شیعه مولا على (ع)، مرد مجاهد و بلند پایه، به اندازه‏اى در ادبیات عرب پیشرفت كرد، كه در ردیف شعراى معروف و مشهور مسلمان قرار گرفت. درباره فرزدق گفته‏اند: <BR>اگر فرزدق نبود، یك سوم لغت عربى نابود شده بود . دیوان بزرگ اشعار فرزدق در مصر، پاریس و مونیخ به چاپ رسیده است . او در مدح و دفاع از امام زین العابدین (ع) هم یك قصیده حماسى چهل بیتى در مسجد الحرام، در حضور هشام بن عبدالملك مروان سروده كه </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جامى</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> آن را به‏</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">- داستانهاى كودكى مردان بزرگ، ص 259 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> فارسى ترجمه كرده و چند شعر آن بدین ترتیب است: <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>حب ایشان، دلیل صدق و وفاق - - بغض ایشان، نشان كفر و نفاق‏<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گر شمارند اهل تقوى را - - طالبان رضاى مولاى را <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">اندر آن قوم مقتدا باشند - - و اندر آن خیل پیشوا باشند </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-زندگانى امام زین العابدین، ص 61، ترجمه از اعیان الشیعه .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic13><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>13 - رودكى </FONT></SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ابوعبدالله جعفر بن محمد، در سال 260 هجرى قمرى در رودك سمرقند به دنیا آمد، بعد از ظهور اسلام، او نخستین شاعر بزرگ بود، كه به رودكى شهرت یافت. رودكى حافظه فوق العاده‏اى داشت و با تلاش و جدیت و علاقمندى توانست در سن هشت سالگى، تمام قرآن را حفظ كند. <BR>رودكى با اینكه كور بود و از نعمت بینائى بهره‏اى نداشت، با كار و كوشش شبانه روزى توانست، خدمات ادبى فراوانى نماید، به طورى كه رودكى را بنیانگذار نظم فارسى مى‏نامند . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">- داستانهاى كودكى مردان بزرگ، ص 256 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <BR>رودكى، داراى مقام بلندى در سرودن اشعار پر معنى و جذاب بود، و به همین دلیل مورد حسادت افراد حسود و فرومایه دربارى قرار گرفت، روزگار تلخ و بدى به او روى آورد، در پیرى و سالخوردگى آخر عمر به فقر و تنگدستى مبتلا شد، سرانجام به سال 329 هجرى با دردمندى زندگى را به درودگفت . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-فرهنگ شاعران زبان پارسى، ص 242 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <BR>اما نام نیك و ارزش علمى و فرهنگى او، از خاطر مشتاقان فرهنگ و ادب هیچگاه محو نخواهد شد . <BR>شاعر توانا </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سنائى غزنوى</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> هم مى‏گوید: <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>مرد چون رنج برد، گنج برد - - مرغ راحت به باغ رنج برد <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">رنج مارى است، خفته بر سر گنج - - رنج بردار، تا بیابى گنج . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">- چكیده اندیشه‏ها، ج 2، ص 203 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic14><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>14 - ابوالبقاء عكبرى </FONT></SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">محب الدین عبدالله بن حسین عكبرى، در دوران كودكى، بر اثر بیمارى آبله، چشمان خود را از دست داد و نابینا شد، اما وى به اندازه‏اى به آموختن علم و دانش علاقه داشت، كه علم نحو را از </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ابن خشاب</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> و سایر دانشمندان و استادان زمان خود فرا گرفت. <BR>آرى، شب و روز و ساعتى بر او نمى‏گذشت، كه از آموختن و اندوختن علم و دانش غفلت نماید . براى خواندن و نوشتن از افراد باسواد بینا استفاده مى‏كرد، تا هم كتابها را برایش بخوانند و هم آنچه را كه در ذهن خود مى‏آفریند، براى او بنویسند. <BR>این مرد نابینا، در سایه علاقه و تلاش و جدیت، از مشهورترین دانشمندان زمان خود محسوب مى‏شد . <BR>كتابهاى علمى و ارزشمندى كه از او به یادگار مانده عبارت است از: <BR>1 التبیان در شرح دیوان متنبى <BR>2 التبیان فى علوم القرآن . <BR>3 المحصل فى شرح المفصل . <BR>4 شرح الایضاح و تكلمة فى علم نحو. <BR>5 شرح مقالات الحریرى . <BR>6 الموجز فى ایضاح الشعر <BR>7 - اللبات فى علل البناء و الاعراب <BR>8 التلقین فى النحو . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">- داستانهاى كودكى مردان بزرگ، ص 75 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic15><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>15 - ابوالعلاء معرى </FONT></SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ابوالعلاء معرى، بیست و هفتم ربیع الاول سال 363 هجرى تدر </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">معرة النعمان</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> نزدیك شهر حلب به دنیا آمد. هنوز سه سال از عمر او نگذشته بود، كه به علت نبودن امكانات درمانى، بر اثر بیمارى آبله، چشم چپ خود را از دست داد و پس از مدتى چشم راستش نیز به سفیدى گرائید و از هر دو چشم به كلى نابینا گردید و زندگى را با دنیائى از تلخیها و سختیها آغاز كرد . ابوالعلاء بارها مى‏گفت: <BR>من از رنگها فقط رنگ سرخ را مى‏شناسم، زیرا در روز بیمارى، كه به آبله مبتلا شده بودم، لباس سرخى به تن داشتم. <BR>اما سختى‏ها و گرفتارى‏ها مانع پیشرفت ابوالعلاء نشد و او از همان دوران نوجوانى مشغول آموختن علم و دانش گردید . ابوالعلاء نزد پدر، مادر، پدر بزرگ و گروهى از افراد خانواده خود تحصیل كرد . او به شعر و ادبیات علاقه فراوانى داشت، به طورى كه هنوز یازده سال از عمرش نگذشته بود كه شعر مى‏سرود، و نابینائى نمى‏توانست او را از بهره جوئى از علماء و دانشمندان باز دارد. حتى نابینائى مانع سیاحت‏ها و گردشهاى علمى او نشد و سفرهائى به طرابلس، لازقیه و سایر شهرهاى سوریه و بغداد نمود .<BR>ابوالعلاء بارها مى‏گفت: <BR>همان طور كه افراد، به خاطر بینائى، خداوند را حمد و سپاس مى‏گویند، من هم به خاطر نابینائى خود، خداى را ستایش مى‏كنم. <BR>بارى، هنوز عمرش از بیست سال تجاوز نكرده بود، كه با توجه به حافظه فوق العاده‏اش، صاحب نظر در علوم مختلف گردید و به مقام بلند ادبى و فلسفى دست یافت و كتابهاى ارزشمندى از خود به یادگار گذاشت، كه اكنون با گذشت یك هزار سال، هنوز هم از عمق و ارزش بالاى علمى و ادبى برخوردار است . <BR>اسامى كتابهاى ابوالعلاء معرى بدین شرح مى‏باشد: <BR>1 - اللزومیات، دیوان بزرگى است، درباره علم نحو، كه داراى نهصد صفحه مى‏باشد . <BR>2 سقط الزند، دیوان دیگرى است، كه بارها و بارها تجدید چاپ شده است . <BR>3 - وسائل ابوالعلاء مجموعه بزرگى است، كه اگر همه آنها جمع آورى شود به هشتصد درس مى‏رسد . این رساله‏ها شبیه به شعر مى‏باشند، قسمتى از آنها نابود گردیده و باقى مانده آنها به صورت كتاب در سال 1894 در بیروت و در سال 1898 در دانشگاه آكسفورد به زبان انگلیسى چاپ شده است . <BR>4 رسالة الغفران .<BR>5 ملقى السبیل . <BR>6 الایك و الغصون .<BR>7 ضوء السقط . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">- داستانهاى كودكى مردان بزرگ، ص 84 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <BR>ابوالعلاء معرى، در عین حالى كه از نعمت چشم محروم بود . در تمام عمر 86 ساله خود، از آموختن علم و دانش باز نایستاد، همواره به طور جدى مطالب علمى را از دیگران مى‏شنید و روى آن فكر مى‏كرد، آنگاه مطالب و نظریه‏هاى خود را براى افراد بازگو مى‏نمود و تألیف مى‏گردید تا آن جا كه فیلسوف بزرگ و </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خاتم شاعران</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> عصر بنى عباس لقب گرفت. <BR>در سال 449 هجرى هم وقتى این دانشمند بزرگ، در وطن خویش زندگى سراسر رنج و بزرگوارى را بدرود مى‏گفت، بزرگترین تشییع جنازه از او به عمل آمد، دویست قارى قرآن بر مزار او جمع شدند ، چهل و هشت شاعر در سوگوارى او مرثیه‏ها سرودند و جسد این دانشمند كم نظیر را، با عزت و احترام به خاك سپردند .</SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic16><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>سعدى شیرازى </FONT></SPAN></B></A><SPAN style="mso-bookmark: '#Topic16'"></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سعدى در سال 604 قمرى به دنیا آمد، هنوز كودكى خردسال بود، كه پدرش درگذشت . او با تحمل مشكلات سخت یتیمى و فقر و نادارى، دست به گریبان بود، به طورى كه توانائى تحصیل نداشت . ناچار در یك مغازه نانوائى مشغول به كار شد ، اما در اثر شوق و علاقه‏اى كه به خواندن و نوشتن داشت، گاهى كه قطعه‏هاى كوچك و پاره پاره كاغذ را در كوچه‏ها پیدا مى‏كرد، بر مى‏داشت و به خانه مى‏برد و روى آنها مى‏نوشت و تمرین مى‏كرد . او بدینوسیله خواندن و نوشتن را آموخت. <BR>سعدى براى تحصیل معارف و تكمیل تحصیلات خود به عراق، عربستان، سوریه، لبنان، سواحل مدیترانه و شمال آفریقا سفر كرد و به حضور علماء و دانشمندان بزرگ رسید. <BR>كتابهاى گلستان و بوستان، دو اثر ارزشمند سعدى باعث شده، كه سعدى به عنوان یك چهره نورانى، در آسمان علم و ادب فارسى همواره بدرخشد . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-داستانهاى كودكى مردان بزرگ، ص 56 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <BR>سعدى درباره تأثیر اخلاقى دوست خوب سروده است: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>گلى خوشبوى، در حمام روزى - - رسید از دست محبوبى بدستم‏<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بدو گفتم: كه مشكى یا عبیرى؟ - - كه از بوى دلاویز تو، مستم؟ <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بگفتا: من گلى ناچیز بودم - - و لیكن، مدتى با گل نشستم <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">كمال همنشین در من اثر كرد - - و گرنه،من همان خاكم كه هستم . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">- گلستان سعدى، ص 8 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><A name=#Topic17><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>17 - حافظ شیرازى </FONT></SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #3300ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>شمس الدین محمد حافظ شیرازى در سال 724 هجرى در شیراز به دنیا آمد . او در دوران كودكى پدرش را از دست داد و بى‏سرپرست ماند . حافظ در شرائط بسیار سختى زندگى مى‏كرد و در نهایت فقر و تنگدستى به تحصیل علم و دانش پرداخت. <BR>او علیرغم مشكلات یتیمى و فقر و بینوائى، در راه تحصیل عم، كوشش و فداكارى زیادى كرد و حافظه نیرومند خود را به كار گرفت، تا توانست، تمام قرآن كریم را از حفظ كند و به همین جهت به حافظ لقب یافت . <BR>حافظ در یكى از اشعارش، به این موضوع چنین اشاره مى‏نماید: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ندیدم خوش از شعر تو حافظ - - به قرآنى كه اندر سینه دارى <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><BR><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>حافظ با دانش اندوزى و سرودن اشعار اخلاقى،عرفانى و حكیمانه، توانست، خدمات علمى و فرهنگى فراوانى انجام دهد . او در حكمت، لغت و ادبیات فارسى، استادى بلند مرتبه و گرانمایه شد و در عرفان، به اندازه‏اى پیشرفت كرد، كه به لسان الغیب لقب یافت . </FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">- داستانهاى كودكى مردان بزرگ، ص 57 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <BR>گویا به همین مناسبت، این شعرها را سروده است: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>دوش وقت سحر، از غصه نجاتم دادند - - و ندر آن ظلمت شب، آب حیاتم دادند <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى - - آن شب قدر، كه این تازه براتم دادند <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>من اگر كامروا گشتم و خوشدل، چه عجب - - مستحق بودم و اینها به زكاتم دادند <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>این همه قند و شكر كز سخنم مى‏ریزد - - اجر صبریست، كز آن شاخ نباتم دادند <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: #f1f2e6; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; TEXT-ALIGN: center" align=justify><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">همت </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma">حافظ</SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">))</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> و انفاس سحر خیزان بود - - كه ز بند غم ایام نجاتم دادند . </SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">-دیوان حافظ، ص 89 .</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><B><U><SUP><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: firebrick; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">?</SPAN></SUP></U></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2011-04-06T16:01:35+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم تاریخچه فتح قسطنطنیه http://shahrsakht.mihanblog.com/post/538 <P align=justify><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">قسطنطنیه كه با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>برقرارى حكومت سلاطین عثمانى به نام اسلامبول مبدل شد، شهر با سابقه و پرخاطره و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>عظیمى است كه شش بار نام آن عوض شده و تاریخ پر ماجرا و كهن دارد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این شهر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>افسانه اى از جهت داشتن مناظر طبیعى دل انگیز و آثار هنرى تاریخى ، مورد توجه خاص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ملتها بوده و شهرت جهانى پیدا كرده است و یكى از خصوصیات آن این است كه بر روى هفت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تپه بنا شده است . یكى از زیبائیهاى این شهر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">بغاز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بسفر</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN>))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>است كه شهر را به دو قسمت آسیائى و اروپائى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تقسیم مى نماید، در دو طرف این بغاز كه دریاى مرمره را به دریاى سیاه متصل مى سازد،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>حصار معروف اسلامبول قرار دارد كه یادگارى بس ‍ درخشان از دورانهاى گذشته مى باشد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link122" target=_self><SUP><SPAN style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none">(122)</SPAN></SUP></A><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>از بناهاى تاریخى این شهر، مسجد سلطان احمد،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مسجد ایاصوفیا (كه سابقا كلیسا بوده ) و كاخ و موزه توپ قاپو مى باشد، كه بسیار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>باشكوه و دیدنى هستند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>مسجد سلطان احمد كه اروپائیان بیشتر آن را به نام مسجد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>آبى مى شناسند از معروفترین مساجد اسلامبول است و تعداد 6 مناره دارد و یكى از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>آخرین نمونه هاى معمارى تركیه فعلى است ، این مسجد كه بنابه امر سلطان احمد اول</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link123" target=_self><SUP><SPAN style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none">(123)</SPAN></SUP></A> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در سال 1609 تا 1616 میلادى بنا شده و امروز از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>معروفترین و پر رفت و آمدترین امكنه اى است كه توریستها از آن دیدن مى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كنند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>موزه و مسجد ایاصوفیا نیز از آثار باستانى و بناهاى تاریخى شكوهمند و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دیدنى است ، مسجد ایاصوفیا همان كلیساى كهن و بزرگ تاریخ است كه در سال 347 میلادى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به دست كنستانتین ساخته شده است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>قسطنطنیه یكى از شهرهاى قدیمى یونان بود كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">بیزانتوم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>نام داشت ، و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>آنرا یونانیان قدیم در قرن هفتم قبل از میلاد بنا كرده بودند، تا آنكه در سال 330</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>میلادى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">كنستانتین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>امپراطور روم آن را پایتخت و مركز امپراطورى رومانى شرقى قرار داد و این شهر از آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تاریخ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">كنستانتین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>نامیده شد، از آن پس رفته رفته ، كنستانتین به قسطنطنیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link124" target=_self><SUP><SPAN style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none">(124)</SPAN></SUP></A> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>مبدل گردید</SPAN><SPAN dir=rtl><A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link125" target=_self><SPAN dir=ltr></SPAN><SUP><SPAN dir=ltr style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none"><SPAN dir=ltr></SPAN>(125)</SPAN></SUP></A></SPAN><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>قسطنطنیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>پایگاهى محكم و كانونى گرم و استوار براى مسیحیان و دژ و پناهگاه آنان بود</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>شهر دروازه اى داشت ، معروف به دروازه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">كركوپورتا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN>))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كه از قرن 11 میلادى ، مسدود شده بود، زیرا نصرانیها چنین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>پیش بینى مى كردند كه از این دروازه ، مهاجمین در حصار شهر رخنه خواهند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كرد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>مسلمین از همان روزگار نخستین اسلام به منظور از میان بردن نصرانیت در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كانون خود، فتح قسطنطنیه را جزو برنامه خود مى دانستند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>یكبار در اواخر سال 32</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هجرى قواى اسلام از ناحیه خشكى به سوى قسطنطنیه پیش رفت و آسیاى صغیر را پیمود تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به كرانه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">بسفر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN>))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>رسید ولى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بر اثر رسیدن زیانهائى نتوانست به قسطنطنیه برسد و از همانجا برگشت</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> . <A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link126" target=_self><SUP><SPAN style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none">(126)</SPAN></SUP></A><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و در سال 44 هجرى (664 میلادى ) كشتیهاى جنگى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>عرب به رهبرى بسر بن ارطاة با قسطنطنیه جنگید و در سال 52 هجرى یزید بن معاویه آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>را محاصره كرد و پس از آن حداقل چهار aبار، قسطنطنیه توسط سربازان اسلامى محاصره شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ولى فتح نگردید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link127" target=_self><SUP><SPAN style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none">(127)</SPAN></SUP></A><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>مسلمانان چندین بار با حمله هاى مردانه تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>پشت دیوار محكم قسطنطنیه رفتند اما نتوانستند از دیوار محكم و برج و باروى مستحكم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>آن بگذرند ولى مسلمانان آگاه ، باین نكته پى برده بودند كه تا قسطنطنیه را فتح</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نكنند به نصرانیت تسلط كامل پیدا نخواهند كرد لذا در كمین قسطنطنیه بودند تا آنكه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>در سال 857 هجرى تركان عثمانى این شهر را فتح كردند و آنرا مركز امپراطورى عظیم خود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نمودند</SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2011-04-06T16:00:30+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم سخنى چند درباره ((اهرام )) مصر http://shahrsakht.mihanblog.com/post/539 <P align=justify><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بشر گاهى بر اثر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مستى غرور و طغیان ، آنچنان روح تكبر بر مغزش مسلط مى شود كه حتى مى خواهد پس از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مرگش عالى ترین و پرشكوهترین قبرها را داشته باشد، حال اگر براى ساختن این قبرها حق</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>میلیونها نفر حیف و میل شود، و هزاران نفر در این راه كشته شوند و یا به سختى و مرگ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تدریجى بیفتند. هیچ مانعى نخواهد داشت</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>یكى از شواهد معروف براى این موضوع ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">اهرام سه گانه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>مصر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، این سه اهرام ، در نزدیكى قاهره در 8 كیلومتر و سیصد مترى رود نیل در محلى موسوم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">جیره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>قرار دارند، و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>از بزرگترین ابنیه و آثار باستانى كشور مصر به شمار مى روند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>انگیزه ساختن این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اهرام این بوده كه ، فراعنه و ملوك مصر، همانگونه كه در زندگى با سایر مردم امتیاز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>داشتند، و حتى بعضى از آنها خود را خداى مردم مى دانستند، خواستند پس از مرگشان ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قبرشان نیز با قبور سایر مردم فرق داشته باشد از این رو به ساختن اهرام مشغول</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>شدند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link42" target=_self><SUP><SPAN style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none">(42)</SPAN></SUP></A><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این اهرام در عهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">زوسر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>امپراطور مصر باستان از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>فراعنه سلسله سوم بنا گردید. در این دوره اولین قبر از آجر بنام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مستبه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و قبر سنگى بنام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">پیرامیدها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كه همان اهرام باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بوجود آمد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این اهرام كه براى خصوص دفن فراعنه مصر بوجود آمده از راهروهاى تودر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تو و خطرناكى تشكیل شده است كه فقط یكى از آنها بمقبره ختم مى شود</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link43" target=_self><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SUP><SPAN dir=ltr style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>(43)</SPAN></SUP></A></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بگفته دانشمند معروف فرید وجدى در دائرة</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>المعارف</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> : </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بزرگترین هرم از سه هرم نامبرده ، بلندیش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>از سطح زمین 150 متر است و هر ضلع (پهلو) آن معادل با 235 متر مى باشد و بطور كلى</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> 250 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ملیون متر مكعب ساختمان در آن بكار رفته است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و بگفته مفسر معروف طنطاوى ، سنگهائیكه براى بناى هرم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اول بكار رفته براى ساختن دیوارى در اطراف همه زمین كشور مصر، كافى است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> !<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دائرة المعارف فرهنگ و هنر</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link44" target=_self><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SUP><SPAN dir=ltr style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>(44)</SPAN></SUP></A></SPAN> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>درباره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">هرم بزرگ جیره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>آمده : هرم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بزرگى كه نزدیك قاهره دیده مى شود، از اولین عجائب هفتگانه دنیا است ، كه تا این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>زمان وجود دارد و گذشت زمان و حوادث ، نتوانسته است خللى در اركانش ایجاد كند، سطح</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قاعده هرم جیره ، مربعى است كه هر ضلع آن 233 متر است و این هیولاى حیرت انگیز،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>متكى به سطحى است كه مساحتش بالغ بر 54 هزار متر است و ارتفاعش 147 متر مى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>باشد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بر اثر عوامل جوى تاكنون 12 متر از ارتفاعش كاسته شده ، حجم این توده عظیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>سنگ ، سابقا دومیلیون و هفتصد هزار متر مكعب كه شامل وزنى معادل 8 میلیارد كیلو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بود</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بناى عظیم روى قاعده سنگى هرم بسیار دقیق است ، به طورى كه معماران امروز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>حیرانند كه در آن زمان با چه وسائلى به این دقت ترازو و اندازه گیرى شده است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>راهرو ورودى هرم ، مختصر خمیدگى دارد كه یك راست بطرف شمال مى رود، اگر یك خط</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>فرضى از آخر راهرو ادامه یابد با چند درجه اختلاف ، پائین تر به قطب منتهى مى شود،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>این اختلاف به علت محور زمین است كه در طول این مدت پیدا شده است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>یكى از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دانشمندانى كه درباره اهرام تحقیق كرده است مى گوید: 800 میلیون قطعه سنگ را از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>فاصله 980 كیلومترى آورده و روى هم چیده اند و بنائى ساخته اند تا جسد مومیائى شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>فرعون و ملكه را در زیر آن دفن كنند، و خود دخمه كه مدفن اصلى است و محلى است بزرگ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، فقط از 5 قطعه سنگ یك پارچه رخام و مرمر كه چهار قطعه سنگ بزرگ به عنوان دیوار و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>یك قطعه دیگر به عنوان سقف این دخمه برپا شده است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>براى تصور قطر و وزن سنگى كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>سقف را تشكیل مى دهد، كافى است بدانیم كه چندین میلیون قطعه سنگ بزرگ را تا نوك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اهرام روى همین سقف چیده اند و این سقف در حدود 5 هزار سال است كه این وزن را تحمل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مى كند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link45" target=_self><SUP><SPAN style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none">(45)</SPAN></SUP></A><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>درباره شگفتى بنا و ساختمان اهرام ، مطالب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بسیارى گفته شده است كه از جمله اینكه به روایت مرحوم صدوق ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">حمادویه بن احمد بن طولون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">))</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>تصمیم گرفت كه دو هرم از اهرام سه گانه را خراب كند، هزار نفر كارگر را ماءمور آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كرد، آنان یكسال در اطراف آن دو هرم به كار <SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">ویران كردن ادامه دادند، بى آنكه نتیجه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بگیرند، خسته شدند و از آن دست كشیدند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <A href="http://10.33.111.19/books/www.downloadbook.org/books/074/html/footnt01.htm#link46" target=_self><SUP><SPAN style="COLOR: #990099; TEXT-DECORATION: none; mso-bidi-font-size: 12.0pt; text-underline: none">(46)</SPAN></SUP></A><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>به نظر ما این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تمدن نیست ، بلكه آثار جنایت و استعمال و استثمار طاغوتها در طول تاریخ است ، و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اكنون نیز باید به این عنوان به آن نگریست ، با توجه به اینكه براى ساختن آن ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هزارها نفر كشته و بدبخت و بى خانمان گشتند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2011-04-06T16:00:04+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم بالا بردن سرعت اینترنت http://shahrsakht.mihanblog.com/post/537 <P align=justify><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">تا حالا شده از سرعت پایین اینترنت و دانلود ناراضی باشید ؟ مسلما جواب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اکثر کاربرایی که از</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Dial Up <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>استفاده میکنند "بله" هست.این توضیحات در مورد ویندوز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> XP <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>هستند و بر روی سیستم عامل ایکس پی تست شده اند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>استارت منو را کلیک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>کنید بعد کنترل پنل را باز کنید در پنجره کنترل پنل روی ایکون</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Phone and Modem Options <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز شود در این پنجره به سربرگ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Modems <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>رفته و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مودم خود را انتخاب کنید دقت کنید که اگر در این پنجره چند گزینه دارید و نوع مودم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>خود را هم نمیدونید ببینید کدام گزینه با</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Com3 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>معرفی شده همان گزینه را انتخاب کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بعد کلید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Properties <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را بزنید تا پنجره مربوط به مودمتان باز شود در این پنجره به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>سربرگ</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Advanced <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بروید و در کادر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Extra initialization commands <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>عبارت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> AT&amp;FX <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>با حروف بزرگ تایپ کنید سپس پنجره های باز شده را</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ok <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>کنید . تا اینجا مربوط به سرعت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اینترنت بود ادامه مطلب مربوط میشه به سرعت دانلود . برای بالا بردن سرعت دانلود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ابتدا استارت منو را باز کرده سپس بر روی کنترل پنل کلیک کنید تا پنجره کنترل پنل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>باز شود در این پنجره بر روی ایکون</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Display <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>کلیک کنید تا پنجره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Display Properties <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>باز شود سپس در این پنجره به سربرگ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Desktop <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>رفته و کلید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Customize Desktop <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را بزنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تا پنجره</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Desktop Items <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>باز شود در این پنجره به سربرگ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Web <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>رفته و کلید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Properties <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را بزنید تا پنجره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> My Current Home Page Properties <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>باز شود در این پنجره به سربرگ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Download <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بروید و گزینه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Limit hard-disk usage for this page to <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را فعال کرده و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مقدار عددی آن را از 500 به 5000 تغییر دهید . حالا به اینترنت وصل شوید و سرعت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اینترنت خود را امتحان کنید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> text/html 2011-04-06T15:58:10+01:00 shahrsakht.mihanblog.com سعید کریمی مقدم انتخاب Laptop http://shahrsakht.mihanblog.com/post/536 <P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">دنیای رو به جلوی امروزه ما را وادار نموده است كه همواره و در همه جا به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اطلاعات و منابع مهم مورد نیازمان ، دسترسی داشته باشیم و بالطبع، مظهر این دسترسی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به منابع اطلاعاتی كه همانا كامپیوتر ها باشند نیز میبایست همواره در دسترس باشد از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اینجاست كه یكی از مظاهر تكنولوژی مدرن ، یعنی لپ تاپ ها ظهور میكنند. شاید بعنوان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>یك بیننده در هنگام مواجهه با خرید این دستگاه ، تنها فاكتور مهم در حهت خرید آن را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قیمت دستگاه بدانید ولی در مقام خریدار اوضاع كاملا تفاوت میكند. در این مقاله سعی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دارم با معرفی ویژگی های یك محصول برتر به معرفی بهترین های حال حاضر ایران در رده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>های مختلف كاربردی و قیمتی بپردازم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>شاید در دنیای دیجیتال هیچ محصولی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تا به این اندازه دارای تنوع و بازاری كاملا متنوع و در عین حال تشنه نباشد كه در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دنیای لپ تاپ ها جریان دارد.(البته در خارج از مرزهای ایران این مساله در مورد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كامپیوترهای</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Desktop <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>معمولی نیز كاملا مصداق دارد چون بعنوان مثال در آنجا خریدار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بدنبال فلان</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> CPU <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>یا فلان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Main <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>نمی گردد بلكه یكراست به بازار رفته یك كامپیوتر سونی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، دل ، اچ پی و... را خریده و به خانه می آورد و بی دغدغه دردسرهای سخت افزاری،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>خریدی آسان و در عین حال مطمئن را انجام میدهد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>) <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بازار بزرگ لپ تاپ ها آنچنان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>متنوع است كه اگر قصد خرید یك لپ تاپ را دارید و هنوز چیزی را انتخاب نكرده اید به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>شما پیشنهاد میكنم اصلا و به هیچ وجه به بازار نروید چون كاملا در دریای مدلهای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مختلف از مارك های متنوع غافلگیر شده و غیر ممكن است انتخاب صحیحی را انجام بدهید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>برای راحتی انجام یك انتخاب مناسب میخواهم خریداران را از لحاظ انتظاری كه از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دستگاه خود دارند به 4 دسته تقسیم كنم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۱</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>افراد عادی كه انتظاراتشان از نوت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بوك، به مواردی همچون برنامه های ویرایش متن ، برنامه های حسابداری ، استفاده از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اینترنت ، نگه داری اطلاعات و مواردی از این دست محدود میگردد(كه فكر میكنم درصد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بالائی از نوت بوك داران از این دسته هستند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>)<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۲</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>افراد طراح (كه سر و كار زیادی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>با برنامه هایی همچون</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Photoshop <SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN>Premier <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و از این دست دارند) و همچنین افراد خوره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بازی، كه حتی در هنگام خواب نیز نمی توانند از محبوبشان جدا شوند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>!<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۳</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>مدیران ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>پشت میز نشینهای مایه دار و كلا كسانی كه معمولا زیاد جابجا نمیشوند (و البته هزینه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كردن به سبك بسیار مایه دارانه برایشان اصلا خیالی نیست</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> !)<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۴</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>افرادی كه فاكتور</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>وزن و حجم برایشان از حداكثر اهمیت برخوردار است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> (Ultra Portable User)<BR><BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>خب همین حالا گروه خودتان را انتخاب كنید چون در ادامه باز هم در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>درون این گروه ها به دسته بندی میپردازیم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>دسته اول یا افراد عادی را از چند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>لحاظ میتوان دوباره گروه بندی كرد مثلا از لحاظ هزینه جهت خرید نوت بوك: این دسته</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>از دانشجویان آس و پاس شروع میشود و طیف آن تا مایه دارهائی كه رنگ نوت بوكشان را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>با رنگ پاپیون سگ شان ست میكنند ادامه دارد! (كه مختص این رده هم نیست ولی در این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>رده كمی پررنگ تر است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>) . <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در این دسته مشخصات نوت بوك ها حداكثردر محدوده متوسط</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قطعات قرار دارد (و این صرفا به آن معنی نیست كه قیمت آنها هم لزوما در رده متوسط</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قرار داشته باشد) و مشخصات آنها را باید در لیست زیر جستجو كرد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :<BR>CPU: <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در اینجا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>از مدلهای ارزان قیمت تك هسته ای</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> AMD <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>تا مدل های نه چندان قدیمی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Pentium M <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>میتوان یافت. البته در این میان شاید به چندین مدل سنت شكن نیز بر بخورید كه از مدل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>های جدید تری استفاده كنند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>Monitor: <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در اینجا صفحه های نمایش از 15.4 اینچ به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بالا بیشتر به چشم می خورند چون همانگونه كه میدانید رابطه میان اندازه صفحه نمایش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>و قیمت لپ تاپ یك رابطه معكوس است(هرچه كوچك تر گران تر</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>).<BR>Drive: <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>معمولا یك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>درایو</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Combo <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و شاید اگر هم خوش شانس باشید یك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> DVD Writer <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>به تورتان بخورد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>از سه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مورد بالا كه كه بگذریم تقریبا بقیه مشخصات در سایر رده بندی ها هم دیده میشود ولی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>یك نكته مهم كه شاید در نگاه اول به چشم نیاید و در این رده بسیار پر كاربرد هم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مینماید وجود امكانات ارتباطی نظیر كارت خوان ، </SPAN></SPAN>Wi-Fi <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Bluetooth <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در دستگاه است كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>حتما در مورد آن دقیق باشید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>لپ تاپ های این رده از حدود 600 هرار تومان تا یك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>میلیون و چهار صد هزار تومان گستره قیمت دارند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>یك پله بالاتر از این دسته گروه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نوت بوك های طراحی و گیم قرار دارد كه از لحاظ قیمت از رده پیشین گرانترند. در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اینجا اولویتها با گروه قبل تفاوت میكند جائیكه وجود یك كارت گرافیك قوی به همراه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>یك حافظه</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> (RAM) <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بالا كاملا یك امر مهم میباشد. وجود یك صفحه نمایش عریض</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> (WXGA) <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كیفیت بالا نیز مطمئنا از ملزومات كار است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>امكانات ارتباطی این دسته نیز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>میبایست بسیار بالا باشد بعنوان مثال كارت</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> LAN <SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، كارت خوان ، بلوتوث و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Wi-Fi <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>امكانات استاندارد این سری هستند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>قیمت های این رده نیز از حدود یك میلیون و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>سیصد هزار تومان تا حدود چهار میلون تومان پراكنده است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در رده سوم، لپ تاپ هائی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قرار دارندكه به سختی بتوان بر آنها اسم نوت بوك نهاد و كارائی و سخت افزار های</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>حرفه ای آنها قابلیت قرار دادن آنها در رده دسك تاپ ها را به آنها میدهد تا جائیكه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به آنها لقب</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Desktop Replacement (<SPAN lang=AR-SA dir=rtl>جایگزین دسك تاپ) را داده اند و جابجا كردن آنها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بیشتر به یك شوخی شبیه است چون در اینجا صحبت از یك غول 8 تا 9 كیلوئی است تا یك لپ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تاپ نازك نارنجی</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> !<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و اما درست در نقطه مقابل دسته اخیر كوچولوهائی قرار دارند كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اگر ندانیم، شاید آنها را با یك</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> MP3 Player <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>حرفه ای <SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">اشتباه بگیریم چون حداكثر ابعاد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>صفحه نمایش این همراه های كوچك 4.3 اینچ است و در آنها خبری از درایو نوری هم نیست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>و مجبور به استفاده از</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> External <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>درایو ها هستیم ولی در عوض اینگونه مدل ها چنان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>آزادی عملی به كاربر میدهند كه بیشتر از آن قابل تصور نیست: به عنوان مثال وزن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اینگونه نوت بوك ها در حداكثر خود از 500 گرم تجاوز نمی كند و مدل های 250 گرمی آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هم موجود است و این در حالی است كه مشخصات آنها هم چندان پائین نیست مثلا مشخصات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كلیدی یكی از پرطرفدارترین این نوت بوك ها به این شرح است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: <BR>CPU: Intel Core Solo 1.2 GHz<BR>RAM : 512 MB DDR 2<BR>HDD : 30 GB<BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كه این مدل دارای بلوتوث ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>وای فای و دوربین نیز می باشد . پس می بینیم كه در این رده بیشتر از اینكه در نگاه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اول به چشم می آید امكانات فراوان گنجانده شده كه البته در حد یك رفع نیاز ضروری در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>جائیكه امكان حمل یك لپ تاپ معمولی را نداریم بسیار كارامد می نماید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>همانگونه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كه حدس میزنید قیمت این رده نیز به نسبت لپ تاپ های معمولی بسیار گرانتر است و از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>حدود یك میلیون و ششصد هزار تومان شروع می شود و گستره آن به بالای دو و نیم میلیون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هم میرسد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>خب حالا كه نیازهایمان برای خرید نوت بوك را مشخص كردیم نوبت به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>آن میرسد كه به بازار سری بزنیم و ببنیم برای رفع این نیاز ها شركت های مختلف دارای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>چه امكاناتی هستند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بازار نوت بوك از آنچنان كششی برخوردار است كه تقریبا هر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>شركتی كه شما فكرش را بكنید دارای مدلی در این بازار است: از وایوهای سونی</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>(WAIO) <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بگیرید تا تازه وارد این عرصه یعنی گیگابایت. پس در ابتدا لازم میدانم در مورد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هركدام از این برندها بسیار مختصر توضیحی بدهم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>الف</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>) Vaio Sony : <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كه معرف</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>همه دوستان میباشد . دارای كیفیت های بسیار بالا از لحاظ ساخت، قیمت های نسبتا بالا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، باتری های نه چندان خوب و بجز دو سه مدل بسیار گران هیچكدام كارت گرافیك جدا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ندارند. شركتهای عرضه كننده اصلی وایو در ایران عبارتند از : امرتات ،نقش ، رایانه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>همراه و دو سه شركت نچندان مطرح دیگر</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR><BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>)Dell : <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>شركت بزرگ دل در سالهای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اخیر لقب بهترین (و شاید بهتر است بگوئیم پر فروش ترین) لپ تاپ های متوسط (از لحاظ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قیمتی) را به خود اختصاص داده است كه از لحاظ كیفیت و قیمت یك تعادل متناسب برقرار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كرده است شركت های عرضه كننده دل در ایران عبارتند از :هستی ، پارسیان ، دیجیتال و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>چند تای دیگر</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>پ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>) Toshiba : <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این شركت ژاپنی (؟) نیز در زمینه تولید لپ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تاپ ید طولائی دارد بطوریكه گستره مدل های آن بسیار زیاد است و در این زمینه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>طرفداران خود را نیز دارد (به شخصه آن را توصیه نمی كنم!) شركت های عرضه كننده آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>در ایران عبارتند از : نقش ، رایانه همراه و پارسیان</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>) Lenovo : <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>شركت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> IBM <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را كه به خاطر دارید؟ لنوو از این پس لپ تاپهای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> IBM <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>را با این مارك جدید به بازار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>عرضه میكند. مشخصه این كامپیوتر ها طراحی های نچندان دلچسب ولی كیفیتهای بسیار بالا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بهمراه قیمتهای نسبتا بالا باازای مشخصات متوسط است كه اگر به شكل ظاهری اهمیت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نمیدهید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Lenovo <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>برای شما ساخته شده است. شركت های توزیع كننده این لپ تاپ در ایران</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>عبارتند از :نقش و هستی</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ث</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>) HP : <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این برند شاید تنها تولید كننده عمده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>لپ تاپ های با پردازنده</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> AMD <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>می باشد و به همین خاطر قیمت تمام شده آنها به نسبت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>سایرین بسیار كمتر است كه فاكتور خوبی است ولی چون مصرف برق این پردازنده ها به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نسبت پردازنده های دو هسته ای اینتل ، بیشتر است لذا از عمر باتری كمتری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>برخوردارند(دقت كنید فقط دو هسته ای ها برق كمتر مصرف میكنند و مثلا مصرف یك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>پردازنده</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> P4 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بسیار بیشتر از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> AMD <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>دو هسته ای میباشد).البته این به آن معنی نیست كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> HP <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>لپ تاپ با پردازنده اینتل ندارد. شركت هستی عرضه كننده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> HP <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در ایران می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>باشد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ج</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>) Fujitsu Siemens: <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این اتحاد ژاپنی آلمانی كه در عرضه موبایل كاملا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به بن بست رسید این بار در عرضه لپ تاپ موفق مینماید لپ تاپ های این شركت به دو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دسته عمده</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> : Amilo <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ها و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Lifebook <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ها دسته بندی میشوند كه اولی لپ تاپ های متوسط با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قیمت پائین و دیگری سری حرفه ای نوت بوك های این شركت است. هستی ارقام كامپیوتر و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بهین تكنولوژی از شركت های ارائه دهنده این برند هستند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>نوت بوك های دیگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>موجود در بازار به همراه گارانتی های معتبر آنها به اختصار عبارتند از</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :<BR><BR>Asus <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>با گارانتی دیجیتال، </SPAN>Acer <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>با گارانتی رسام موج ، </SPAN>Panasonic <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>گارانتی نقش ،گیگابایت با گارانتی آواژنگ و چندین برند دیگر كه شاید حتی به گوش تان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هم نخورده باشد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>البته به برندهای تولید كننده لپ تاپ میبایست یك برند كاملا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>متفاوت با بقیه چه از لحاظ سخت افزاری و چه از لحاظ نرم افزاری و چه از لحاظ قیمتی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اضافه كرد و آن چیزی نیست مگر لپ تاپ های بسیار زیبای</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> iMac <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>از كمپانی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Apple <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دارای سیستم عامل</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Mac OSx <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>میباشند كه از زمین تا آسمان با ویندوز تفاوت دارد و اگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به سرتان زد از این مدل ها خرید كنید </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN lang=AR-SA dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">حتما یك بار این سیستم عامل را امتحان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كنید(البته جدیدا قرار است امكان نصب ویندوز بر روی</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Mac <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>هم فراهم شود) از لحاظ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قیمتی نیز این لپ تاپ ها با سایرین تفاوت عمده دارند جائیكه قیمت آنها از دو میلیون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تومان شروع می شود</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>خب حالا قصد داریم این برندهای ذكر شده را به ترتیب در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دسته بندی اولیه مان قرار دهیم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۱</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>لپ تاپ برای افراد عادی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> : <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>پیشنهادات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>مطمئنا در اینجا بهترین گزینه لپ تاپ مشهور و پر فروش شركت دل با نام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Dell inspiron 6400 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>قرار دارد(كه در مدل پایه در حدود 840 هزار تومان و در بهترین مدل یك میلیون و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>دویست هرار تومان قیمت دارد) یك پله بالاتر از لحاظ قیمتی مطمئنا وایوهای سونی سری</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> N <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>میباشد كه پایه قیمتی معادل یك میلیون و صد هزار تومان دارند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۲</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>لپ تاپ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>برای طراحان و گیم باز ها</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در این دسته به كارت گرافیك حداقل 256 احتیاج داریم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>مدلی كه در این رده یك سر و گردن از همه بالاتر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Dell Latitude D820 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>میباشد كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كارت 512 مگابایتی دارد (و قیمتی در حدود یك میلیون و ششصد هزار تومان) انتخاب دیگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>در این رده لپ تاپ زیبای</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Vaio VGN-BX660P43 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>میباشد كه باقیمتی نزدیك به یك میلیون و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ششصد هزار تومان به فروش میرسد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۳</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>لپ تاپ برای مدیران مایه دار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>! : <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بدون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>شك</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Dell XPS M2010 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>با وزنی معادل هشت كیلو و نیم! و مشخصاتی كه كمتر كامپیوتر دسك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تاپی به آن میرسد و قیمتی كه بسیار بسیار گران است (آنقدر گران كه من هم نمی دانم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>چقدر است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>!)<BR><BR><BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۴</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>لپ تاپ كار راه بنداز كوچولو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> : <BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در اینجا بر عكس بقیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>قسمت ها آنچنان تنوعی نداریم و آنچه كه من از بازار میدانم این مدل محدود به دو مدل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>وایوی سونی و یك مدل</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Asus <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>میشود كه سونی ها عبارتند از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Vaio VGN- UX17 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> UX19 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كه از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با هم نمی كنند و قیمت آتها هم از یك میلیون و ششصد هزار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تومان شرو ع می شود و مدل</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ASUS <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>هم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> R2H <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>نام دارد كه خود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Asus <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>به آن لقب</SPAN><BR>( UMPC = Ultra Mobile PC) <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>داده است و برخلاف</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> UX17 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>سونی كه صفحه كلید كامل دارد ،این مدل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>كاملا متكی به قلم نوری می باشد. البته قیمت این یكی را ندارم ولی با توجه به سابقه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بالا بودن قیمت لپ تاپ های</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Asus <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>فكر نمیكنم پائین باشد(ندید بالای یك و نیم میلیون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P>